Senteret sitt bannerbilde

INFLUENSAVAKSINE 2021/2022

28. september 2021

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Influensavaksine anbefales spesielt for:
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester), samt gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6mnd til 5 år. 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
 • Alle fra fylte 65 år.
 • Barn og voksne med:
  - diabetes type 1 og 2.
  - kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
  - kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
  - nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer).
  - svært alvorlig fedme (KMI over 40).
  - annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko (må vurderes individuelt av lege).
 • Helsepersonell med pasientkontakt.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

CORONAVIRUS

3. mars 2020

 CORONAVIRUS

Hvis du mistenker at du er smittet av Coronavirus må du kontakte Coronatelefonen på 47 77 00 75 eller ringe Hedmarken legevakt etter stengetid på 116117

og IKKE oppsøke legekontoret direkte. Dette gjelder også ved vanlige luftveisinfeksjoner.

                          HUSK GOD HÅNDHYGIENE !!!!!!

Dette gjelder spesielt reisende som har vært i områder med lokal smittespredning, og som blir syke med luftveissymptomer innen 10 dager etter hjemkomst.

Ellers viser vi til  https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/coronavirus og

Folkehelseinstituttets informasjonsside om Coronavirus: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

helsenorge.no

9. november 2018

Her finner du opplysninger om

Fastlegeinformasjon, meldinger, timeavtaler, henvsninger, legemidler, helsekontakter, vaksiner, pasientreiser, frikort og egenandel, bytte fastlege, sykdom og kritisk info, donorkort, kjernejournal, Europeisk helsekort, melde bivirkninger mm.