Ved legeerklæring til skole må det tas kontakt med legekontoret ved 1.dags sykdom. Dette for å dokumentere at man er syk.