CORONAVIRUS

Hvis du mistenker at du er smittet av Coronavirus anbefales at du tar en hurtigtest. Hold deg hjemme hvis feber eller andre plager. Det er ikke restriksjoner lenger når det gjelder Covid. 

IKKE oppsøke legekontoret direkte. Dette gjelder også ved vanlige luftveisinfeksjoner. 

                          HUSK GOD HÅNDHYGIENE !!!!!!

Dette gjelder spesielt reisende som har vært i områder med lokal smittespredning, og som blir syke med luftveissymptomer innen 10 dager etter hjemkomst.

Ellers viser vi til  https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/coronavirus og

Folkehelseinstituttets informasjonsside om Coronavirus: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/