Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Influensavaksine anbefales spesielt for:
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester), samt gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6mnd til 5 år. 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
 • Alle fra fylte 65 år.
 • Barn og voksne med:
  - diabetes type 1 og 2.
  - kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
  - kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
  - nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer).
  - svært alvorlig fedme (KMI over 40).
  - annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko (må vurderes individuelt av lege).
 • Helsepersonell med pasientkontakt.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.