Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
  • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
  • Barn og voksne med:
   • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
   • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
   • diabetes type 1 og 2
   • leversvikt eller nyresvikt
   • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
   • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
   • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
   • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

  I tillegg anbefales influensavaksine til:

  Les mer om: Influensavaksinasjonsprogrammet